این وبلاگ جهت ارتقاء سطح علمی هنر جویان و هنر آموزان هنر مند عزیز در شهرستان ملایر ایجاد شده است

این تصویر سازی با تکنیک مداد رنگی و هاشور و فوتوشاپ صورت گرفته است

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۰ساعت 12:29  توسط torkashvand.mim  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۰ساعت 12:20  توسط torkashvand.mim  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۰ساعت 12:17  توسط torkashvand.mim  | 

تکنیک تصویر سازی با چاپ سکه

 

 

چند تا سکه بر دارید و کنار هم بذارید

می تونید تک تک هم انجام بدید

حالا یک کاغذ بذارید روی سکه ها و با مداد شروع کنید بکشید

اگر دوست داشته باشید می تونید کاغذ رو به صورت مدل دار ببرید

در آخر به شکل زیر در میاد

این کار خیلی جالبه حتما انجام بدید شما می تونید روی هر چیزی این کار رو انجام بدید

مثل شیشه ها، شرح های کاشی و ...

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۰ساعت 12:13  توسط torkashvand.mim  | 

تکنیک های تصویر سازی
حتماً براي شما هم جالب است كه بدانيد تصويرسازي با تكنيك چاپ اسيد چگونه صورت مي‌گيرد.چگونه مي‌شود و مي‌توان با مهارت خاصي بر صفحه‌ي مقاوم فلز خراش‌هاي ريز و درشت،عمق و ابعاد مختلف ايجاد كرد،بروي آنها رنگ گذاشت و آنها را به شكل كودك و گل و پروانه درآورد

پيشينه‌ي تصويرسازي با تكنيك چاپ فلز و اسيد
تعداد زيادي از هنرمندان در سراسر دنيا مثل رامبراند و گویا چاپ اسيدي انجام مي‌داده‌اند.انواع تصویرگری بروي فلزهايي چون مس و روي صورت می‌گیرد.اما اولين اثر تاريخ‌دار،مربوط به سال 1446 است.يعني حدود 560 سال از آغاز تكنيك چاپ فلز مي‌گذرد.

اساس اين نوع تصويرگي

اساس كار با فلز است .بروي صفحه با انواع مختلف مقار طراحي مي‌كنند. در مرحله‌ي بعد روي فلز رنگ گذاشته مي‌شود و با عبور فلز از زير دستگاه فشار،طرح برروي كاغذ مي‌افتد.البته توجه كنيد كه فلز از زير غلتك رد مي‌شود و اثر توليد شده طرح را بروي كاغذ مي‌اندازد.خراشها،ابعاد و برجستگي‌هايي كه در كارها ديده مي شود همگي با دست بر سطح فلز ايجاد شده است.رنگ گذاري بر صفحه‌ي فلز نيز به تكنيك كار بستگي دارد.گاهي از يك رنگ استفاده مي‌شود

تكنيك‌هاي تصويرسازي چاپ فلز و اسيد

تكنيك‌ها انواع مختلف دارند.يكي از اين تكنيك‌ها،تكنيك «واكس» است.در اين تكنيك ابتدا فلز (صفحه) حرارت داده مي‌شود.تكه‌هاي واكس را بروي آن مي‌ريزند.واكس صفحه را مي‌پوشاند و در اين مرحله است كه تصويرساز با مداد يا قلم روي آن طراحي مي‌كند.صفحه‌ي طراحي‌شده،مدت زمان كوتاهي در اسيد خوابانده مي‌شود و اين تصويربه روي فلز ثابت مي‌شود.
تكنيك بعدي،تكنيك«كولوفرنيوم» است.در اين تكنيك نيز صفحه به وسيله‌ي دستگاهي كوفته مي‌شود و تقريباً يك رنگ سياه به ما مي‌دهد.صفحه‌ي تيره شده را نور مي دهند به اين معنا كه سطوح زبر فلز صاف و منعطف‌ مي‌شوند.در اين هنگام صفحه ي مذبور آماده‌ي پذيرايي ماده‌هاي مختلف است.در اين هنگام نوعي گرده بر روي سطح آن ريخته مي‌شود و سطوح به وجود مي‌آيند اين سطوح وقتي حرارت مي‌بينند،سايه روشن ايجاد مي‌كنند و با حمام اسيد،رنگ‌هاي مطلق خود را بدست مي‌آورند.

1-1- مدادمواد و ابزار لازم:مقواي معمولي، مداد- پاكن و ابزار كمكي ابتدا طرحرا روي مقوا و يا كاغذ مورد نظر منتقل كرده سپس شروع به سايه زدن قسمت هاي تيره طرحمي نماييم.

1-2- مداد رنگيمواد و ابزارلازم:مقواي اشتنباخ،مدادرنگي،كاتر، پاكنبعد ازانتقال طرح برروي مقوا با جنس و بافت مورد نظركاررنگآميزي را آغاز مي‌كنيم.دراين شيوه رنگ اميزي ازبالاي كارشروع شده در پايين خاتمهپيدا مي‌كند. در حين انجام كاررنگ آميزي مدادهابايد نوك نسبتا" تيزي باشد تا خطوطپهن با ضخامت هاي مختلف ايجاد نشوند.پررنگ شدن وياكم رنگ شدن طرح موردنظربراثرفشاردست نبايدايجادشودبلكه باتكرارخطوط برروي هم به دفعات كم يازياد، مابه رنگمورد نظرخود مي رسيم. درصورت لزوم درپايان كارمي توانيم تمامي قسمت هاييازكاررادورگيري كنيم كه اين دورگيري مي تواند به صورت رنگي متناسب با رنگ طرح و يافقط تك رنگ ارايه شود.
اين دورگيري را با ابزارهاي مختلف انجام داد مثل (راپيد،مدادرنگي ومداد) كه به صورت ممتد با ضخامت هاي ثابت و يا متغيرصورت مي گيرد.

2-1- اكولينموادوابزارلازم: اكولين، مسواك، آب، دستمال وابزار كمكي مثل: ( كاتر ،مقواي بافت درشت، قلم مو، پالت و چسب كاغذي)
ابتدا طرحآماده شده را با مداد روي مقواي بافت درشت انتقال مي دهيم. .هنگام استفاده ازرنگهاي دقيق بهتر است از مقواي بافت درشت استفاده كنيم. مقوا را با چسب كاغذي رويتخته شاسي مي چسبانيم و قلم موي آغشته به اكولين را برداشته، شروع به كارمي‌كنيم. وقتي كه ميخواهيدرنگي را كناررنگي ديگر بگذاريد سعي كنيد حتي الامكان رنگ ديگر خشكشود (جز وقتي كه شما ميخواهيدرنگ انجام دهيد)

2-2- اكولين ووايتكسمواد و ابزار لازم:اكولين، وايتكس، مسواك، آب، دستمال، ابزار كمكيمثل كاتر، مقواي بافت درشت، ،قلم مو، پالت و چسب كاغذياين تكنيك به روش كاربااكولين مي باشد فقط در انتهاي كار مسواكي راآغشته به وايتكس كرده و سطح كاغذ را بهسليقه ي خود افشانگري مي‌كنيم.

2- 3-اكولين باقلم فلزي و رنگ پارچهمواد و ابزارلازم :اكولين، قلم فلزي يا راپيد، رنگ پارچه، مقوايضخيم،ابزار كمكي(مداد، پاكن، كاتر، و خط كش و...)
اين روش كه با تلفيق چند روشبه كار مي‌رود يك جلوه ي خاص به تصويرموردنظرميدهد.
ابتداطرح را منتقل كرده سپسبا شروع به رنگ آميزي مي‌كنيم.(كار با تكنيك اكولين را دربخش ديگرمفصل توضيح دادهشده.)
بعد از آن رنگ هاي پارچه راباقلم موروي كار مي گذاريم در اين حالت قلم مورا به صورت دوراني مي چرخانيم و حتي مي توانيم درحين كاررنگهاراباهم مخلوط كنيم.اينحالت بر همبستگي را به خوبي نشان مي دهد. در مرحله بعدشروع به دور گيري مي‌كنيم.ايندورگيري مي تواندبه وسيله قلم فلزي و ياهروسيله ديگري باشدوهمچنين مي توانيم اينكاررابه چندطريق انجام دهيم (مرتب- خط چين ويانامرتب)

2- 4- اكولين وچسبمايع وچسب ميسكيت ومدادشمعيمواد وابزارلازم:اكولين، چسب مايع، چسبميسكيت، مدادشمعي ومقواي بافت درشت ابتداطرح مورد نظرراروي مقواانتقال مي دهيموبااستفاده ازچسب مايع استفاده مي‌كنيم. قسمتي كه بايدباچسب مايع كارشودرابه صورتدلخواه آغشته به چسب مايع مي‌كنيم و بعدازخشك شدن آن چسب ميسكيت را در جاهايي كه ميخواهيم سفيد باقي بماند مي زنيم و پس از خشك شدن چسب طرح را با اكولين رنگ آميزيمي‌كنيم. چسب مايع كمي برجسته مي‌شو د و چسب ميسكيت سفيد مي ماند و مداد شمعي حالتمحوبه خود مي گيرد و در نهايت طرح را دورگيري مي‌كنيم.

3- 1- گواشمواد وابزارلازم:گواش، قلم مو، مقوا،(بافت دار، معمولي)چسب،دستمال، آب براي رقيق كردنرنگهادركارباگواش ابتدامقواي لازم جهت اجراي كار راانتخاب كرده .سپس طرح مورد نظر را روي مقوا منتقل مي‌كنيم.سپس رنگ موردنظررادرپالتدرست كرده وباتوجه به غلظت مناسب شروع به رنگ آميزمي‌كنيم. دقت كنيدكهحتما"درابتداي كارآن رابااستفاده ازچسب روي جايي محكم و ثابت كنيد تا از باد كردن ولوله شدن مقوا جلوگيري شود. در اين تكنيك و يا هر تكنيكي كه با رنگهاي جوهري و قلممو سر كار داريد دقت كنيد كه قلم مو را بيش از سه يا چهار بار روي مقوا نكشيد تا بهضخامت وبافت مقوا صدمه وارد نشود.

3- 2- آبرنگمواد و ابزارلازم: قلم مو، مقوا، آبرنگ، پالت،غلتك معمولي، اسفنج، رنگ مخصوص، چسبميسكيتابتدا طرح خود را به مقوا منتقل كرده،سپس رنگ دلخواه خود را رقيق مي‌كنيمو روي قسمت مورد نظر مي گذاريم ايجاد سايه روشن ها با آب ميسرميشود.دقت كنيد كه قلممو را بيش از سه يا چهاربار بر روي كار نكشيد زيرا باعث مي‌شو د ضخامت مقوا از بينبرود و بافتي ايجاد كند كه جالب نمي باشد.

4- 1- مونو پرينتمواد و ابزار لازم:شيشه، رنگ، كاغذ كاهي، پارچه، مداد و قلم مو، كاغذچاپ، شيشه يا پالت رنگ، غلتكچاپ به دو روش صورت مي گيرد طراحي روي شيشه، طراحيپشت كاغذطراحي روي شيشه: ابتدا طرح مورد نظررا زير شيشه قرار مي دهيم و با قلممو و رنگ مناسب طرح را روي شيشه مي كشيم بايد دقت شود كه رنگ گذاري روي شيشه باسرعت انجام شود، چون امكان خشك شدن رنگ زياد است. پس از رنگ گذاري مي توان قسمت هايزايد طرح را به وسيله پارچه تميز كرد. سپس كاغذ را روي شيشه قرار مي دهيم و طرح رابا مالش دست و يا غلتك روي كاغذ منتقل و نمايان مي سازيم.
چاپ پشت كاغذ: سطحشيشه را با يك لايه رنگ پوشانده و كاغذ باطله را روي شيشه مي گذاريم و برمي داريمچند باراين كاررا تكرارتا كاغذ به شيشه نچسبد. پس كاغذي را كه روي آن طرح كشيده شدهرا طوري مي گذاريم كه سطح سفيد كاغذ زير و طرح روبروي ما باشد كاغذ را با چسب رويشيشه محكم مي‌كنيم. از روي طرح با يك شي تقريبا" نوك تيز مي كشيم. همچنين مي توانبراي اين كه اثري از طرح روي كاغذ نماند طرح را روي كاغذ پوستي كشيده وكاغذ پوستيرا روي كاغذ عادي قرار داد.

4-2- آ ب مركب و فيبر و مونوپرينتمواد و ابزار لازم: فيبرو مركب ،چسب مايع،تكه هاي خرد شده‌يمقواابتدا همان تكنيك آب مركب روي فيبر كار مي‌كنيم سپس قطعات از پيش آمادهشده‌ي تكنيك مونوپرينت را به صورت كولاژ روي آن مي چسبانيم، و تركيب بندي مناسبي راايجاد مي‌كنيم.

5-1- قلم فلزيمواد و ابزار لازم: قلم فلزي،پالت، آب مركب، مداددر كار با قلم فلزي بعد از انتقال طرح بر روي مقوا و تهيهرنگهاي مايع رقيق كار خود را آغاز مي‌كنيم. خطوط ايجاد شده توسط قلم فلزي به شكلهاشور است كه گاه اين خطوط متقاطع مي باشد و متناسب با طرح كاربرد دارد. در اينتكنيك ضخامت و يا نازكي خطوط هاشور از طريق فشار دست بر روي سطح كار ايجاد مي‌شو د. قلم فلزي خود به تنهايي يك تكنيك مي باشد و يا مي تواند با ساير تكنيك ها تلفيقشود.هاشور زدن بر روي زمينه با رنگهاي مختلف هم مي توان انجام شود كه اين امر مرتبطبا موضوع و سليقه تصويرگر مي باشد.

5-2- قلم فلزي و سركهمواد و ابزار لازم: قلم فلزي ، سركه، مداد و پاكن، قلم موپس ازانتقال طرح مقوا را روي تخته محكم و ثابت مي‌كنيم. ابتدا قسمت هاي تيره ي كار را باسركه به وسيله قلم مو مي پوشانيم و آن را روي شعله گاز مي گيريم تا كمي رنگ آن تيرهشود. سپس با قلم فلزي و مركب روي طرح با شيوه اي كه در بخش قلم فلزي آموزش داده ايمشروع به رنگ آميزي مي‌كنيم.

5-3- قلم فلزي و آب مركبمواد وابزار لازم: مركب رنگي، قلم فلزي، آب، دستمال، مقوا(كرافت)، چسب چوب، قلم مو،كاربندر اين تكنيك بسته به رنگ مركب و موضوع كار و رنگ مقوا را انتخاب مي‌كنيميا اين كه از مقواي سفيد استفاده مي‌كنيم. ابتدا طرح را آماده شده را روي مقواانتقال مي دهيم و چون رنگ مقوا تيره است براي انتقال طرح از كاربن استفاده مي‌كنيم. مرحله بعد ثابت كردن مقوا روي زمينه مي باشد كه با استفاده از چسب كاغذي در چهارطرف آن انجام مي‌شو د. قلم مو را برداشته و به مركب آغشته كرده و شروع به رنگ آميزيمي‌كنيم. براي ايجاد سايه روشن از آب استفاده مي‌كنيم. بايد قبل از خشك شدن آب مركبرا اضافه مي‌كنيم در غير اين صورت سايه روشن به صورت لكه مي‌شو د. پس از خشك شدنكار از قلم فلزي استفاده مي‌كنيم. براي هاشور زدن با قلم فلزي مي توانيم از رنگ هايمختلف يا همان رنگ مركب استفاده كنيم (دقت كنيد قسمت هايي كه از كاربن استفاده شدهمركب را به خود نمي گيرد و در نهايت دورگيري زيبايي به دست مي آيد.

5-4- روان نويس دو رنگمواد و ابزار لازم:روان نويس در دو رنگ متفاوت، چسب،مدادطرح منتقل شده را روي يك سطح ثابت مي‌كنيم. سپس برخي از قسمت هاي طرح را بهوسيله يك رنگ شروع به رنگ آميزي مي‌كنيم و قسمت هاي دلخواه را نيز با رنگ ديگر،خطوط و هاشورها نقش مهم و اساسي را دراين تكنيك ايفا مي‌كند.

5-5- تراممواد و ابزار لازم: مقوا يا كاغذ گلاسه، راپيد، ميزنور، چسبكاغذيدراين روش طرح مورد نظر را بر روي ميز نور قرار داده و با چسب كاغذي آن راروي ميز نور ثابت مي‌كنيم. سپس مقواي گلاسه را بر روي طرح قرار داده و دوباره باچسب مقوا را محكم مي‌كنيم و ميز نور نور را روشن كرده و طرح مورد نظر را با استفادهاز نقطه سايه روشن مي زنيم. در اين تكنيك قسمت هاي تيره طرح را با استفاده از نقاطبيشتر پر مي‌كنيم. در قسمت هاي روشن از نقاط كمتري استفاده مي‌كنيم و بدين ترتيبطرح كنتراست خاصي به خود مي گيرد.
هرگز در ميانه كار دست خود را روي كار نكشيد. زيرا ممكن است هنوز طرح خشك نشده باشد و جوهر كار پخش گردد

ادامه مطالب :
6-1- كولاژ

مواد و ابزار لازم: مقواي معمولي، چسب، مقوا وكاغذ هاي رنگي، ابزار كمكي (مداد، پاكن، خط كش و كاتر)
در اين روش ما مي توانيم از هر وسيله براي چسباندن به روي صفجه و به دست آوردن تصوير استفاده مي‌كنيم. در اين روش ابتدا طرح مورد نظر را روي مقوا منتقل مي‌كنيم و سپس شروع به تكه چسباني مي‌كنيم. دقت كنيد كاغذ رنگي، مقوا و يا روز نامه اي كه در طرح مورد نظر مي چسبا نيد چروك نشده و جمع نشود و به لطا فت و ظرافت كار صدمه وارد نشود.

6-2- كولاژ با استفاده از قطعات بريده شده توسط دست

مواد و ابزار لازم: مقوا و كاغذ هاي رنگي و خردهاي روز نامه، مقواي معمولي براي زير كار، چسب مايع، ابزار كمكي،(مداد، خط كش، قيچي)
در اين نوع كولاژ نياز به الگوي قسمت هاي رنگي مختلف طرح نيست و ما به وسيله دست مقوا و يا كاغذ رنگي مورد نظر در ابعاد و اشكال مختلف به صورت نا منظم و گاهي نيز منظم پاره مي‌كنيم و سپس در زمينه كه متناسب با طرح انتخاب شده است مي چسبانيم. در اين كولاژ نيز نيز قطعات رنگي ممكن است بر روي هم و يا كنار هم قرار گيرند تا طرح مورد نظر را تكميل كنند.

6-3- كولاژبا استفاده از قطعات بريده شده توسط قيچي

مواد و ابزار لازم:مقوا و بريده هاي روز نامه، كاغذ هاي رنگي،چسب، ابزار كمكي(كاتر،قيچي، مداد و خط كش و...)
در اين نوع كولاژاز هرقسمت طرح كه داراي رنگهاي متفاوتي است الگويي تهيه كرده و سپس بر روي مقوا و يا كاغذ رنگي مورد نظر گذاشته و طرح رنگي را توسط قيچي از مقوا يا كاغذ رنگي جدا مي‌كنيم و روي طرح مي چسبانيم. در نهايت از چسباندن قطعات بريده شده در كنارهم و يا گاهي روي طرح مورد نظر ما كار خاتمه مي يابد.( برش ها بايد منظم و ظريف زده شود تا به ظرافت كار صدمه وارد نشود.)

7-1- پاستل و رنگ پلاستيك

مواد و ابزار لازم: پاستل، مقواي ضخيم، رنگ پلاستيك، ابزار كمكي( مداد، پاكن، كاترو...)
ابتدا طرح را منتقل مي‌كنيم و زمينه كاغذ را به رنگ پلاستيك سفيد آغشته مي‌كنيم. طرح را با شيئ نوك تيز روي كار پياده مي‌كنيم. منتظر مي مانيم تا خشك شود. بعد از مرحله خشك شدن با پاستل روغني شروع به رنگ آميزي مي‌كنيم.

8-1- اسكراچ برد

مواد و ابزار لازم: تيغ، مركب راپيد، مقواي مخصوص يا گلاسه ي براق، كاربن سفيد، قلم مو، چسب كاغذي، مداد
ابتدا طرح را روي كاغذ معمولي كشيده ، لبه ي بالايي كاغذ را روي مقواي اصلي چسبانده،سپس با مداد نوك سخت مثل 2H يا قلم استنسيل يا هر وسيله اي كه نوك آن خيلي تيز نباشد خطوط خارجي طرح را مجددا" مي كشيم سپس سطح كاغذ را با يك قلم موي نسبتا" درشت مركبي مي‌كنيم. در مرحله بعد اقدام به انتقال جزييات روي مقوا به وسيله ابزار هاي خراش كرده كه احساس فرم و حجم و غيره بستگي به نحوه ي خراشيدن خطوط و سطوح دارد.

8-2 پاستل روغني و خراش

مواد و ابزار لازم: پاستل روغني، مقواي ضخيم، مداد، كاربن، تيغ و كاتر، جوهر راپيد
در اين تكنيك ما در آغازيك مقواي سفيد به اندازه ي دلخواه انتخاب مي‌كنيم و براي اجراي اين كار از رنگهاي دلخواه روشن را كنار يك ديگر به طور در هم استفاده مي‌كنيم و صفحه را از رنگهاي روشن و متفاوت پر كنيد.
بعد از رنگ آميزي با پاستل روغني سياه رنگ يا رنگهاي تيره ديگر را بر مي داريم و به طور كامل روي رنگهاي روشن مي زنيم بعداز اين مرحله شروع به خراش دادن آن به شكل و تصوير دلخواه مي‌كنيم ومي توانيم هر تصويري را با رنگهاي در هم بدست آوريم.

9-1 چسب چوب و گواش

مواد و ابزار لازم: مقواي ضخيم، چسب چوب، گواش، ابزاري براي انتقال چسب چوب به صفحه مثل كاردك، ابزاري براي ايجاد بافت هاي مختلف مثل شانه، راپيد يا روان نويس
ابتدا مقوا را با استفاده از چسب كاغذي بر روي ميز محكم كرده و و بعد چسب چوب را با كاردك روي مقوا پهن مي‌كنيم.
در مرحله بعد با استفاده از شانه بافت افقي و عمودي ايجاد كرده و پس از خشك شدن چسب چوب، طرح را روي مقوا منتقل مي‌كنيم. پس رنگ را آماده و شروع به رنگ آميزي مي‌كنيم و در مرحله پاياني با راپيد و يا روان نويس دورگيري هاي مختلف را ايجاد مي‌كنيم.

9-2- چسب چوب و اكولين

مواد و ابزار لازم: مقواي ضخيم، چسب چوب، رنگ جوهري(اكولين) ابزاري براي انتقال چسب چوب به صفحه، كاردك نرم يا قلم مو، ابزاري براي ايجاد بافت هاي روي چسب چوب مانند تيغ و يا سوزن، روان نويس يا ماژيك سر نازك
ابتدا روي صفحه ي كار، طرح خود را پياده كرده سپس طرح مورد نظر را با چسب چوب پر مي‌كنيم و با ابزار هاي ذكر شده روي آن ايجاد بافت مي‌كنيم. بعد از خشك شدن چسب رنگ متناسب با طرح را انتخاب نموده و شروع به رنگ آميزي مي‌كنيم. ممكن است پس از ايجاد بافت با چسب چوب طرح زيرين پوشيده شود اما بعد از خشك شدن سطوح زيرين مشخص مي‌شو د و آخرمي توان پس از خشك شدن اكولين يا روان نويس ها شورهاي متناسب با طرح را ايجاد نمود.


+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۰ساعت 12:7  توسط torkashvand.mim  | 

● تاریخچه تصویرسازی در ایران:

در سرزمین ایران درسنت نقاشی مینیاتور پس از دوره عباسی (مکتب بین المللی عباسی ) سلجوقی (مکتب سلجوقی تا دوره تیموریان مکتب هرات ) و سپس آغاز عصر نوین در عهد صفویّه (مکتب تبریز و قزوین و اصفهان ) نقوش تصویری روایی (دارای محتوی داستان ) راوی قصص وحکایتهای منظوم شعرگونه بوده اند .

آثار منظومی چون مقامات حریری ورقه و گلشاه ،کلیله ودمنه ودیوانهای اشعار چون شاهنامه وداستانهای عاشقانه در منظومه هایی مثل خمسه نظامی که در این ها تصاویربیانگرمضامین داستانی موجود در اشعار می باشند.سپس دردوره صد ساله اخیر تصویرسازی معاصر در سبکهای قهوه خانه ای و سقا خانه ای دیگر بار داستانهای حماسی شاهنامه در پرده سازی و حکایت های مذهبی مانند داستانهای مربوط به واقعه کربلا به تصویر کشیده شدند .

● انواع متون داستانی :

متون داستانی بر اساس دو مولفه:

۱) شخصیّت قهرمان وقهرمان پردازی.

۲) محیط وفضای داستان تقسیم میشوند که شامل : اسطوره ،رمانس (داستانهای دیو وپری )، محاکات (تقلیدی اندرزگونه ازنوع برتر وفروتر) ،طنزآمیز می باشند.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۰ساعت 11:59  توسط torkashvand.mim  | 


آدمیزاد از هزاران سال پیش میدانسته كه می تواند به كمك ابزار تصویر بسیاری از مفاهیم را خوب وخوبتر منتقل كند . مفاهیمی كه واژه هایی برای آنها وجود نداشته ، واگر داشته ،رسایی كافی نداشته است حتّی به یاری واژه های متعدد توصیفی وقیدی . قدیمیترین خطها ،تصویرهایی بوده كه انسانها برای ارسال پیام وبیان مقاصد واهداف ونظرات،یا بیان عواطف واحساسات خود ،بر دیواره های غارها ،تنه ی درختان ، یا برسنگها تصویر میكردند. ● تاریخچه تصویرسازی در جهان: تصویرسازی در طول تاریخ چیزی جز روایت گری تصویری یا داستان پردازی تصویری نبوده است. اما شروع داستان سرایی به صورت مكتوب خود با آغاز تمدن های اسطوره ای وپیدایش اشكال خطوط نوشتاری ( كه قدیمیترین آنها خطوط تصویری مانند خط هیروگلیف مصری وخطوط میخی باستان از قبیل خط سومری و عیلامی) بوده است كه به كمك آنها افسانه هـــــای اساطیری در كتیبه های سنگی و مهرها یا پاپیروس نوشته می شد . در خلال تمام آن تصاویر داستانهایی در مورد خلقت جهان و انسان ،نیروهای مافوق طبیعی وراز تولد ومرگ و جهان ماورا موجود بود كه در پلانهای داستانی به هم مربوط میشدند . هنر تصویرسازی قبل از پیدایش خط در دوران پارینه سنگی و میان سنگی در نمونه هایی مثل نقاشی غارها مثل غارهای لاسكو و التامیرا و غار میر ملاس در لرستان چیزی جز نقاشی جادویی نبوده است . درآن دوران نقوش در ارتباط با انتقال جادویی قدرتهای مرموز جهان طبیعت به درون زندگی جمعی انسانها در موقع شكار برای سیطره بر قدرت حیوانات در مواقع دیگر به همراه مراسم ورقصهای آیینی به منظور چیرگی بر قدرتهای تخریب گر طبیعت یا ظاهر كردن باران وامثالهم به تصویر كشیده میشدند . سپس به تدریج در دوران نوسنگی با به وجود آمدن كشاورزی ودامپروری وظهور هسته های اولیّه زندگی اجتماعی انسان در شهرها وتوتم های افسانه ای ( علامتهای مقدس ) وحماسه ها شكل می گیرند وتصویر سازی به همراه متون كتابهای مقدس ( مانند انجیل عهد عتیق و انجیل عهد جدید ) وسیله ای می شود برای بازگو كردن روایتهای مذهبی وداستانهای پیامبران ومردمان هم عصر آنها وتجسم چهره های ادیسه وفرشتگان و رویارویی نیروهای خیر وشر. درمشرق زمین مثلاًدر سرزمین چین تصویرسازی باز گویی نمادین گونه نقوش بود و به تدریج تحت تأثیر تعلیمات فرزانگانی چون كنفسیوس و لائوتسه پس از دورانها تصویرسازی حكایتی اندرزگونه وپرداختی شاعرانه از پدیده های طبیعی میشود . ● تاریخچه تصویرسازی در ایران: در سرزمین ایران درسنت نقاشی مینیاتور پس از دوره عباسی (مكتب بین المللی عباسی ) سلجوقی (مكتب سلجوقی تا دوره تیموریان مكتب هرات ) و سپس آغاز عصر نوین در عهد صفویّه (مكتب تبریز و قزوین و اصفهان ) نقوش تصویری روایی (دارای محتوی داستان ) راوی قصص وحكایتهای منظوم شعرگونه بوده اند . آثار منظومی چون مقامات حریری ورقه و گلشاه ،كلیله ودمنه ودیوانهای اشعار چون شاهنامه وداستانهای عاشقانه در منظومه هایی مثل خمسه نظامی كه در این ها تصاویربیانگرمضامین داستانی موجود در اشعار می باشند.سپس دردوره صد ساله اخیر تصویرسازی معاصر در سبكهای قهوه خانه ای و سقا خانه ای دیگر بار داستانهای حماسی شاهنامه در پرده سازی و حكایت های مذهبی مانند داستانهای مربوط به واقعه كربلا به تصویر كشیده شدند . ● انواع متون داستانی : متون داستانی بر اساس دو مولفه: ۱) شخصیّت قهرمان وقهرمان پردازی. ۲) محیط وفضای داستان تقسیم میشوند كه شامل : اسطوره ،رمانس (داستانهای دیو وپری )، محاكات (تقلیدی اندرزگونه ازنوع برتر وفروتر) ،طنزآمیز می باشند. ● پیدایش تصویرسازی گرافیكی در غرب: پایه ریزی طراحی گرافیكی در دهه ۱۹۲۰ به وسیله لاسلو ماهولی ناگی و یان تاشی كولد انجام گرفت . آنها در كتابی به نام تایپوگرافی جدید استانداردهای جدیدی رادرجهت ستایش سازه های ماشینی درتصاویر فتوگرافیك طرح ریزی كردند .و از این پس شاخه ای به نام طراحی محض از تصویرگری داستانی جدا شد و گسترش یافت. توسعه دوربین عكاسی به عنوان یك ابزار ثبت در اواخر قرن نوزدهم میلادی بسیاری از هنرمندان را از مسئولیّت واقعه نگاری رهایی بخشید ،دوربین جزئیات محیط بیرونی را ثبت میكرد واز این طریق هنرمندان را به جستجوی ذهن وگستره های نهان مجاز كرد ابتدا به وسیله نهضت امپرسیونیسم (اصالت دریافت حسی ) وسپس اكسپرسیونیسم (اصالت بیان) هنرمندان آن قرن از سخت گیریهای رئالیسم (واقع گرایی ) آكادمیك رهایی یافتند و پوسته های حفاظتی را از احساسات خود به كناری افكندند. سپس در اوایل قرن بیستم به وسیله كوبیست ها فهم جدیدی از روابط فضایی و زمانی و گسترش تكنیكی در هنرهای تجسمی پا گرفت و رفته رفته به واسطه وسایل جدید ارتباطات نظیر رادیو تصاویر متحرك ونهایتاً تلوزیون خصیصه های بصری جدید در حوزه تبلیغات برای فروش كالاهـا و تجارت شكل گرفت .در اواسط قرن نوزدهم تصویرسازی فقط به منظور اهداف روزنامه نگاری به كارگرفته شد اما از دهه ۱۸۷۰ به بعد طراحی تصویرسازانه به شكل جدیدی كه همانا تركیبی از تایپ ورسّامی بود به وسیله ژول شره در پوسترهای تبلیغاتی تغییر یافت .حروف نگاری او در هماهنگی با تصاویر سحر انگیز و رنگارنگ و مملو از تأثیرات حسی (امپرسیون) طراحی می شدند . پوسترهای او پیشاهنگ نهضت جدیدی به نام آرت نووه (هنر جدید) شد كه توسط فرم های اندام وار (ارگانیك) زاده شده و از ماشین برای دنیای جدید مصرف تعریف می شد . سپس این سبك گرافیكی توسط افراد دیگری چون تولوز لوترك و آلفونز موكا پی گیری شد و در دهه اول قرن بیستم طراحی تصویرسازانه با سبك جدیدی كه پوسترهای (شی واره) نامیده می شد ابتدا در آلمان وسپس در انگلستان و فرانسه و ایتالیا ادامه یافت. این سبك ابتدا توسط (لوسیان برنارد) هنرمند آلمانی با طرد عناصر غیر ضروری تصویری و نوشتاری به نفع صورت پردازی از یك شی یا موضوع تبلیغی شكل گرفت .چنین پوسترهایی معمولاً فقط با علامت تجاری كالا به جای متن ارائه می شدند. آن پوسترها كه از لحاظ زیبایی شناختی گیرا وبه لحاظ تجاری موفق بوده اند وحدت عمیقی از رسّامی وطراحی را به نمایش میگذارند. پوسترهای برنارد برای كمپانی پریستر مچ مصادیقی بودند برای قدرت تصویر ونوشتار طراحی شده در یك مجموعه موزون. در طی سالیان نخستین قرن بیستم تصویرسازی وعكس با وزن و ارزشی یكسان البته در ارتباط با متن نیاز و بودجه ای خاص استفاده می شدند. عكس بهترین وسیله برای نشان دادن واقعیت بود در حالی كه تصویرسازی برای افسانه پردازی و قهرمان پردازی از یك كالا یا یك ایده مناسب تر بود و چنین چیزی یك استراتژی (روش راهبردی دراز مدت) معمول برای فروش بود خصوصاً در ایالات متحده كه رقابت برای كالاهای بیشتر سرعت بیشتری نسبت به اروپا داشت این روش تا نیمه اول قرن بیستم ادامه داشت. ما بین دو جنگ جهانی واقع گرایی در هنرهای زیبا و كاربردی آمریكا بالاترین مرتبه را داشت. در حالیكه اروپاییان به سمت تصاویر انتزاعی و ماشین واره پیش می رفتند.حتی در اروپا دو رویكرد به صورت موازی (گهگاه ادغام شده)ظاهر شد یكی خالص ودیگری دكو راتیو. ساده كردن فـــرم در بعضی از هنرهای كاربردی معمول گشت كه تحت تاثیر جنبشهای ایدئولوژیك و مكتبهای هنر مدرن قرار داشتند . چنین امری مشتمل بر بكارگیری كولاژهای تصویری و تجزیه فرمهای نوشتاری به عنوان عناصر طراحی كه همانا سمبل عصر ماشین بودند می باشند.رویكردی كه هم فتوریست های ایتالیایی وهم دستیل های هلندی و سازه گراهای روسی و اروپای شرقی و هم چنین باهاوس آلمانی را در بر می گرفت . تصویرسازیهای (ال لیستیزكی) برای كتاب اشعار انقلاب (ولادیمرمایاكوفسكی)با عنوان (برای صدا) مثال بسیار خوبی است برای یك تصویر سازی غیر تزیینی كه در آن سمبلهای گرافیكی هم برای همراهی با متن و هم به لحاظ زیبایی شناسی طراحی استفاده شده است .به عنوان یك شیوه متفاوت و تجاری در مقابل رویكرد مدرن ،طراحان ،یك نوع شیوه گرایی استیلیزه (سبكی) را در آثار متنوعی به كار گرفتند كه در آن موقع با عنوان (هنر مدرن یا مدرنستیك) یا عامه آن به عنوان (آرت دكو) نامیده می شد. در اواخر دهه ۲۰ واویل دهه۳۰ یك نوع آمیزه ویژهای از مدرن ومدرنه توسط پوستر سازان فرانسوی به نامهای (ای-ام كاساندر) (ژان كارلو) (چارلزلوپو) و دیگران ظهور كرد . تبلیغات آنها به طور مشخص،طراحی تصویر سازانه آن روزگار را به خوبی مجسم می ساخت كه در خلال آنها شیوه های متعددی برای تركیب تایپ و گرافیك و تصاویر نقاشانه به چشم میخورد .

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۰ساعت 11:56  توسط torkashvand.mim  |